Mode: Show Control Panel? Maximize 
Login  |  Register  English (United States) 中文(中华人民共和国) Tiếng Việt (Việt Nam)
 DANH MỤC SẢN PHẨM
Minimize

Dung môi

Nhựa composite

Hóa chất cơ bản 

Hóa chất xử lý nước thải

Hóa chất tẩy rửa

 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Minimize
 THÀNH VIÊN
Minimize
Membership Membership:
Latest New User Latest: jignesh@newpackagrochem.com
New Today New Today: 0
New Yesterday New Yesterday: 0
User Count Overall: 32

People Online People Online:
Visitors Visitors: 0
Members Members: 0
Total Total: 0

Online Now Online Now:
 Text/HTML
Minimize
 Text/HTML
Minimize
 Text/HTML
Minimize

 

 

 Chlorine ( Trung Quốc) Nhựa 6120( Composite) IPA(Iso Propyl Alcohol)  Butanox Indo
       
 FeSO4  Acetone  Axít Oxalic  Nước cất 2 lần
       
 Bột nhẹ( K200) Cyclohexanone  PAC  Xút (NaOH 99%)
       
 Borax  Cobalt  Sợi 140g 5*5mm 1040  Gelcoat màu trắng
       
 Chlorine Nhật  Bột nhẹ( carbosil) K200  Axít Boric  Xút ĐL ( NaOH 98%)
       
 Talc Shimao ( đầu khỉ) Bột đá nghành composite  Giấm công nghiệp  Talc gỗ
       
 MEK  Cobalt  Bảng màu composite  HNO3
       
 Ôxy Già( H2O2)  Gelcoat trong  HF  Màu trắng composite
       
 NaNO2( tăng tốc) Nhựa 8120  Polymer + ( Anh)  Polymer - (Anh)
       
 Polymer -( Nhật)  Soda ( Na2CO3)  Wax 8  Xylene
       
 Roving 800  Sợi Roving 200  Sợi Roving 360  Sợi Roving 600
       
Sợi cắt khúc (24mm) Butanox TQ( MEPOXE)  Butanox V388  Dầu Silicone
       
 CaCl2  NaHCO3  Methanol  EA( Ethyl Acetate)