Mode:  
Login  |  Register  English (United States) 中文(中华人民共和国) Tiếng Việt (Việt Nam)
 Text/HTML
Minimize
 DANH MỤC SẢN PHẨM
Minimize

Dung môi

Nhựa composite

Hóa chất cơ bản 

Hóa chất xử lý nước thải

Hóa chất tẩy rửa

 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Minimize
 THÀNH VIÊN
Minimize
Membership Membership:
Latest New User Latest: jignesh@newpackagrochem.com
New Today New Today: 0
New Yesterday New Yesterday: 0
User Count Overall: 32

People Online People Online:
Visitors Visitors: 0
Members Members: 0
Total Total: 0

Online Now Online Now:
 Text/HTML
Minimize
 Dung môi công nghiệp
Minimize
DANH MỤC SẢN PHẨM
1
Toluen
 
 
2
N-hexane
 
 
3
Methyl ethyl ketone (MEK)
 
 
4
Methanol
 
 
5
Iso propyl alcohol (IPA)
 
 
6
Cyclo hexanol
 
 
7
Cồn Ethanol
 
 
8
Butyl cellosolve
 
 
9
Butyl acetate
 
 
10
Acetone
   

11

Xylene